سفارشات شما طبق شرایط زیر پس از گذشت 24 ساعت کاری تحویل خواهند شد :

کالای خریداری شده در انبار ایران آرا موجود باشد.

در غیر اینصورت زمان ارسال کالا از انبار ایران آرا به زمان ارسال اضافه خواهد شد.

“همچنین اهوازی ها امکان پرداخت وجه سفارش را به مامور ارسال خواهید داشت.”